Główne walory polietylenu sieciowanego:
Odporność na ciecze agresywne
Odporność na korozję
Gładkość powierzchni i zwartość struktury
Niskie przewodnictwo Termiczne
Higieniczność
Mała waga
Niska hałaśliwość
Główne walory alumnium:
Łatwość obróbki
Stabilność w zakresie wymiarów
Niska rozszerzalność liniowa
Bariera tlenowa
Wysoka, gwarantowana jakość produktu
Opis Techiczny
Bezpośredni kontakt cieczy z PE-X pozwala na transportowanie substancji zarówno o charakterze kwaśnym i zasadowym.
Odporność na korozję
Zewnętrzna warstwa PE-X nie dopuszcza, aby materiały zazwyczaj stosowane w budownictwie mogły być przyczyną procesów korozji metalowych części rury.
Gładkość powierzchni i zwartość struktury
Wewnętrzna powierzchnia rury charakteryzująca się szczególnie małą chropowatością sprawia, że straty ciśnienia są minimalne, zmiejszając ryzyko zarastania rur kamieniem wapiennym.
Niskie przewodnictwo termiczne
PE-X, z natury doskonały izolator termiczny, przenosi tę właściwość na rury MULTYRAMA, co pozwala na oszczędność energii podczas transportu ciepłej wody.
Wewnętrzna warstwa polietylenu sieciowanego posiada cechę całkowitej higieniczności, dlatego przeznaczony jest do transportu również cieczy spożywczych.
Obecność dwóch warstw z PE-X łagodzi w sposób znaczący hałas czyniony poprzez przepływającą przez rurę ciecz, zarówno kiedy prędkość przepływu jest wysoka, jak i podczas uderzeń hydraulicznych.
Warstwa aluminium oferuje możliwość łatwego modelowania rury MULTYRAMA, która po ukształtowaniu utrzymuje nadaną jej formę pozwalając instalatorowi na przestrzeganie geometrii przebiegu instalacji jaka ma zostać zrealizowana bez konieczności zastosowania złączek pośrednich.
Stabilność w zakresie wymiarów
Wytrzymałość charakteryzująca aluminium daje rurze większą stabilność z punktu widzenia rozmiarów i mniej prawdopodobne stają się ewentualne zgniecenia wywołane naprężeniami wewnętrznymi.
Niska rozszerzalność liniowa
Rura wielowarstwowa ma mały współczynnik rozszerzalności liniowej, wynoszący 0,026 mm/K co okazuje się szczególnie korzystne w przypadku montażu instalacji poza bruzdą i przy dużych skokach termicznych.
Bariera tlenowa
Obecność aluminium hamuje wszelkie zjawiska przenikania tlenu poprzez ścianki rury systemu MULTYRAMA.
Wysoka, gwarantowana jakość
System MULTYRAMA jest zgodny z wszystkimi normami i standardami międzynarodowymi. O jego poziomie świadczy choćby certyfikat ISO 9002.
Kategoria: Ogrzewanie wodne Instalacje
Wyświetleń: 367