Rura z powłoką ochronną jest wykonana z polietylenu PE100 zgodnie z aprobatą techniczną AT/92-02-0707. Dodatkowa zewnętrzna warstwa jest wykonana z materiału o dokładnie takich samych parametrach fizykomechanicznych i zachowania pod jednoczesnym wpływem temperatury i ciśnienia.
Pozwala to dokonywać metodą zgrzewa doczołowego monolitycznych wczepów. Tworzony jest w ten sposób liniowy układ wytrzymałościowy całego rurociągu. Ponadto technologia łączenia rur jest pozbawiona dodatkowych operacji tzn., nie trzeba obkorowywać i wykonywać dodatkowych zabiegów izolacyjnych.
Rura rdzeniowa wyprodukowana jest z PE100 BP Solvay Eletex TUB 121N3000
Rura ochronna wyprodukowana jest z PE100 Bp Solvay Telex TUB 124N2025
Warstwa ochronna jest grubości proporcjonalnej do SDR-u i średnicy rury rdzeniowej.
Proporcje nie są liniowe. Miąższość warstwy zewnętrznej ustalono w układzie skokowym. Z jednej strony symulowanym akcją wtargnięcia narzędzia idealnie ostrego (σ – 0), którą wywoła siła wyboczenia na promieniu 50 x średnica rury rdzeniowej przy SDR 11 i 30 x średnica rury rdzeniowej przy SDR 17. Z drugiej strony dopasowano (przez uśrednienie) do warunków produkcyjnych pozwalających na właściwą kontrolę procesu. Uwzględniono również zastępcze SDR wynikające z sumy warstw (rdzeniowej i ochronnej) dla odpowiednich średnic.
Kolejnym czynnikiem wyznaczającym poszczególne grubości warstwy ochronnej jest wymóg normatywny, będący parametrem granicy teoretycznej. Minimalną grubość tej warstwy przyjmuje się jako 10% grubości ścianki rury rdzeniowej. Rury PE2plus posiadają minimalne grubości nieco ponad 10%, średnio ponad 20%.
Zaletą rury z powłoką jest to, że rura rdzeniowa i pancerz są połączone na zasadzie pasowania i pozostawionymi siłami docisku w trakcie procesu formowania. Ma to podstawowe znaczenie w momencie powstawania uszkodzeń powierzchniowych, takich jak zarysowania. Tak zwane karby na powierzchni rurociągu w rurze gdzie warstwy połączone są na poziomie molekularnym następuje powolny wzrost pęknięcia. Rura PE2plus jest wolna od tej wady. Propagacja pęknięć ogranicza się do granicy styku warstwy ochronnej i nośnej. Dodatkowym atutem rury z powłoką ochronną jest wysoka odporność rury na obciążenia punktowe. Zewnętrzna warstwa znaczną część obciążenia przejmuje na siebie, rozdzielając naprężenia na dużo większej powierzchni tym samym zmniejsza jej koncentrację.
Wyższość rury z powłoką zabezpieczającą nad taką samą rurą, ale bez zabezpieczenia.
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wyświetleń: 2491