Regulator obrotów FASEC 33 jest przeznaczony do sterowania pracą 1-fazowych silników wentylatorów skraplacza. W wersji Fasec 33 zastosowano regulację obciążenia do 2,5 A. Dla wersji 337 do 7A. Praca regulatora FASEC 33 sterowana jest temperaturą skraplania.
Minimalna prędkość obrotów wentylatorów - potencjometr „0% speed”- skala 0...60 C.
Różnica temperatur „∆ t”, ogranicza górną wartość temperatury, przy której regulator włącza maksymalną predkość obrotów silników wentylatorów - potencjometr
„100% speed ∆ t” - skala o 3...31 C. Potencjometr „min. speed” pozwala na ustawienie minimalnej prędkości obrotów, poniżej której silniki wentylatorów nie będą pracować

PROWADZIMY SPRZEDAŻ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU!!!!
Kategoria: Automatyka - urządzenia i maszyny Automatyka - chłodnictwo
Wyświetleń: 437