Oczyszczalnia ścieków zaopatrzona w dwa lub więcej równoległych stopni doczyszczania tlenowego (poletka drenażowe, filtry piaskowe czy złoża biologiczne) musi być wyposażona w urządzenie precyzyjnie rozdzielające uprzednio podczyszczone ścieki na każdy ze stopni tlenowych.
Temu właśnie służą rozdzielacze SL-SD proponowane w wersji grawitacyjnej (rozdział na dwa strumienie o dowolnie regulowanych proporcjach) oraz w wersji ciśnieniowej montowany za przepompownią.Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wyświetleń: 501