Przydomowa oczyszczalnia ścieków firmy " INTECH" służy do oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych z gospodarstw indywidualnych na terenach nieskanalizowanych.Charakterystyka techniczna oczyszczalni INTECH:
POJEMNOŚĆ OSADNIKA: 2m3
WYMIARY OSADNIKA: 1300 x 1400 x 1700
PRZEPUSTOWOŚĆ: 600l/d


Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wyświetleń: 685