Dobór i zapewnienie zakupu kratek wentylacyjnych przeciwpożarowych w ścianach oddzielenia ogniowego i w kanałach wentylacyjnych w klasie bezpieczeństwa EI 90 - 120 .
Kratki wykonane z materiału pęczniejącego zatykają otwory przepływu powietrza już w warunkach pożaru . Materiał jest w formie rusztu przepuszczającego powietrze a w warunkach pożaru zamyka przepływ ognia i powietrza. Materiał pęczniejący zamknięty jest siatką stalową. Od lica jest kratka stalowa osłonowa .
Kratki są w dowolnych rozmiarach o boku od 10 cm na 10 cm i każdy z boków może się zwiększać- najlepiej jak o moduł 5 cm.
Są też w ofercie anemostaty metalowe okrągłe z wkładem ognioochronnym z masy pęczniejącej.
Cena kratki zależy od wielkości kratki czy anemostatu i od jakości kratki osłonowej, natomiast dobór kosztuje 1 zł.
Opis produktów na stronie zanmer.pl.
Kategoria: Kratki, anemostaty, nawiewniki Anemostaty, kratki, nawiewniki
Wyświetleń: 1608