Proporcjonalny regulator przeznaczony do współpracy z elektrycznymi nagrzewnicami powietrza zasilanymi prądem trójfazowym (400 V) o mocy maksymalnej 15 kW i natężeniu prądu 22 A na fazę (minimalne natężenie 2 A). Urządzenia te łączy się szeregowo pomiędzy źródłem zasilania a nagrzewnicą elektryczną. Wytrzymała obudowa o klasie ochrony IP20 nadaje się zarówno do montażu ściennego jak również na szynie DIN. Regulator jest łatwy w użyciu oraz instalacji, może być stosowany w połączeniu z kanałowym (FLTSP-500-010) lub pomieszczeniowym (ROTSP-500) czujnikiem temperatury, oraz w połączeniu z kilkoma urządzeniami jednocześnie w celu regulacji nagrzewnic większej mocy (tryb master/slave).

Funkcje i sterowanie:
Urządzenie wykorzystuje zasadę działania w sposób proporcjonalny, tzn. stosunek pomiędzy czasem załączenia a wyłączenia jest zróżnicowany w celu osiągnięcia wymaganej mocy grzewczej. Dokładność regulacji jest przy tym znacznie wyższa niż przy standardowym regulatorze triakowym, co przyczynia się również do redukcji kosztów eksploatacyjnych. Ponieważ zasilanie jest włączane poprzez triak nie ma części ruchomych, które mogłyby ulegać zużyciu. Ponadto włączenie zasilania następuje przy zerowym kącie fazowym w celu wyeliminowania zakłóceń sieci. Regulator zapewnia zabezpieczenie przed przegrzaniem wraz z funkcją automatycznego resetu, wskaźnik zasilania lub sygnał wyjściowy sygnalizowane są poprzez diodę LED. Pokrętła na obudowie służą do nastawy żądanej wartości temperatury powietrza (możliwość nastawy: dzień i noc), zakres regulacji od 5°C do 30°C. Nastawę temperatury można również realizować poprzez zastosowanie zewnętrznego sygnału sterującego w postaci innego regulatora, systemu BMS lub potencjometru typu MTP010. Wyjście analogowe (0-10 V lub 0-20 mA) jest dostępne w przypadku funkcji master/slave - zastosowania kilku urządzeń typu EHC 3 jednocześnie lub dla regulatorów typu EVS(S).

Maksymalna temperatura pracy:
35°C

Zastosowanie:
Regulator ten stosowany jest w celu utrzymywania żądanej wartości temperatury w systemach grzewczych poprzez zapewnienie płynnej regulacji mocy grzewczej. Współpraca z kanałowymi nagrzewnicami elektrycznymi o napięciu zasilania 400 V i mocy całkowitej 15 kW.

Do regulatora dedykowany jest czujnik kanałowy FLTSP-500-010 za 81 zł netto lub czujnik pomieszczeniowy ROTSP-500 w cenie 108 zł netto.
Kategoria: Instalacje i montaż Montaż instalacji klimatyzacyjnej
Wyświetleń: 764