PM Projekt s.c. wykonuje opracowania projektowe:
instalacji wentylacji i klimatyzacji,
systemów oddymiania budynków,
transportu pneumatycznego
opylania w przemyśle drzewnym,
filtracji i oczyszczania powietrza,
instalacji centralnego ogrzewania,
kotłowni i węzłów cieplnych


Wykonujemy także opracowania w zakresie:
instalacji i sieci gazowych,
instalacji i sieci cieplnych
kotłowni przemysłowych
instalacji i sieci wod-kan,
instalacji sprężonego powietrza,
oczyszczalni przydomowych,


Podejmujemy się wykonywania prac projektowych we wszelkiego typu obiektach, między innymi:
w obiektach przemysłowych;
w szpitalach i zakładach opieki zdrowotnej,
w szkolnictwie,
w laboratoriach farmaceutycznych, badawczych i wszelkich innych,
w obiektach użyteczności publicznej,
w salach widowiskowo-sportowych,
w basenach kąpielowych,
w obiektach gastronomicznych i hotelarskich
w obiektach handlowych
w innych pozostałych obiektach

Oferujemy szeroko rozumiany konsulting, a w szczególności:
konsultacje i ukierunkowanie Inwestorów na wstępnym etapie inwestycji,
szacowanie kosztów inwestycji,
doradztwo w zakresie oceny systemów wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania
obliczanie realnych kosztów eksploatacji systemów
wybór optymalnego rozwiązania technicznego,
ekspertyzy rzeczoznawców budowlanych,

Zajmujemy się kompleksową obsługą inwestycji:
projektowanie - wszystkie fazy,
kosztorysowanie,
przygotowanie materiałów przetargowych,
wybór firmy wykonawczej, prowadzenie inwestycji,
nadzór autorski i inwestorski.
Kategoria: Usługi Usługi - projektowanie i wycena
Wyświetleń: 510