PM Projekt s.c. wykonuje opracowania projektowe:
• instalacji wentylacji i klimatyzacji,
• systemów oddymiania budynków,
• transportu pneumatycznego
• opylania w przemyśle drzewnym,
• filtracji i oczyszczania powietrza,
• instalacji centralnego ogrzewania,
• kotłowni i węzłów cieplnych
Wykonujemy także opracowania w zakresie:
• instalacji i sieci gazowych,
• instalacji i sieci cieplnych
• kotłowni przemysłowych
• instalacji i sieci wod-kan,
• instalacji sprężonego powietrza,
• oczyszczalni przydomowych,
Podejmujemy się wykonywania prac projektowych we wszelkiego typu obiektach, między innymi:
• w obiektach przemysłowych;
• w szpitalach i zakładach opieki zdrowotnej,
• w szkolnictwie,
• w laboratoriach farmaceutycznych, badawczych i wszelkich innych,
• w obiektach użyteczności publicznej,
• w salach widowiskowo-sportowych,
• w basenach kąpielowych,
• w obiektach gastronomicznych i hotelarskich
• w obiektach handlowych
• w innych pozostałych obiektach
Oferujemy szeroko rozumiany konsulting, a w szczególności:
• konsultacje i ukierunkowanie Inwestorów na wstępnym etapie inwestycji,
• szacowanie kosztów inwestycji,
• doradztwo w zakresie oceny systemów wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania
• obliczanie realnych kosztów eksploatacji systemów
• wybór optymalnego rozwiązania technicznego,
• ekspertyzy rzeczoznawców budowlanych,

Zajmujemy się kompleksową obsługą inwestycji:
• projektowanie - wszystkie fazy,
• kosztorysowanie,
• przygotowanie materiałów przetargowych,
• wybór firmy wykonawczej, prowadzenie inwestycji,
• nadzór autorski i inwestorski.
Kategoria: Usługi Usługi - projektowanie i wycena
Wyświetleń: 466