Pracownia projektowa poszukuje zleceń. Specjalizujemy się w projektach instalacji:
- wentylacji,
- klimatyzacji,
- centralnego ogrzewania,
- technologii kotłowni.
Oferujemy również wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
Swoje usługi oferujemy dla wszystich rodzajów obiektów na terenie całego kraju w tym dla obiektów podlegających ustawie o ochronie informacji niejawnych.
Posiadamy pełne zaplecze sprzętowe, najnowsze oprogramowanie oraz własne zaplecze poligraficzne.

Zapraszamy do współpracy.
Kategoria: Usługi Usługi - projektowanie i wycena
Wyświetleń: 404