Pompa ciepła jest urządzeniem umożliwiającym wykorzystanie energii cieplnej ze źródeł naturalnych. Jej podstawowa rola polega na pobieraniu ciepła ze źródła o niższej temperaturze (dolnego) i przekazywanie go do źródła o temperaturze wyższej (górnego) przy użyciu energii z zewnątrz. Głównymi częściami składowymi pompy są: sprężarka, parownik, skraplacz i zawór regulujący.

Najszersze zastosowanie znalazły dotychczas pompy ciepła jako urządzenia grzewcze do centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego oraz klimatyzowania domów jednorodzinnych, restauracji, biur, magazynów, zakładów, hal sportowych i ogrzewania wody w basenach kąpielowych. Małe urządzenia o wydajności rzędu kilku kilowatów stosowane są do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pompa może współpracować z kominkiem, kotłem, ogrzewaniem elektrycznym lub kolektorami słonecznymi.

W przypadku pomp ciepła typu „solanka – woda” dolne źródło stanowi kolektor pionowy lub poziomy, pobierający ciepło z gruntu.
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja grzewcza i ciepłownicza
Wyświetleń: 862