Pompka ASPEN UNIVERSAL jest typu perystaltycznego co oznacza że jest cicha w działaniu, niezawodna oraz nie ulegnie uszkodzeniu podczas pracy przy tzw. suchobiegu. Pompka ta nie jest także wrażliwa na zanieczyszczoną wodę, jak ma to miejsce w przypadku pompek tłokowych. Pompka skroplin ASPEN UNIVERSAL została tak zaprojektowana, aby można ją było zainstalować w przestrzeni nad stropem podwieszanym. Może współpracować z jednostkami klimatyzacyjnymi ściennymi, kiedy nie można odprowadzić skroplin grawitacyjnie. Pompka skroplin ASPEN UNIVERSAL może być także zastosowana dla jednostek klimatyzacyjnych kasetonowych, które posiadają zazwyczaj wbudowane fabrycznie pompki skroplin.
Pompkę przed uruchomieniem należy podłączyć do tacy ociekowej jednostki klimatyzacyjnej (za pomocą dostarczonej winylowej elastycznej rurki), zasilania 230V oraz doprowadzić czujniki temperatury przed i za wymiennik jednostki klimatyzacyjnej. Max. wysokość ssania pompki wynosi 3 m przy przepływie skroplin na poziomie 6,25 ltr/h i max. wysokości tłoczenia 12 m. Pompka skroplin ASPEN UNIVERSAL jest zaprojektowana do ciągłej pracy, dopóki system klimatyzacji wymaga opcji chłodzenia. Stan ten zostaje osiągnięty przez wykrycie przez dwa czujniki umieszczone przed i za wymiennikiem jednostki klimatyzacyjnej, różnicy temperatur powietrza większej niż 5°C. Wtedy to płytka obwodu drukowanego PCB uruchamia pompkę. Gdy sygnał chłodzenia zanika, wewnętrzny zegar pompki podtrzymuje jej działanie przez okres 3 minut, co zapewnia całkowite opróżnienie tacy ociekowej. Pompka ASPEN UNIVERSAL jest typu perystaltycznego co oznacza że jest cicha w działaniu, niezawodna oraz nie ulegnie uszkodzeniu podczas pracy przy tzw. suchobiegu.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Praca przy różnicy temperatur przed i za wymiennikiem jednostki klimatyzacyjnej większej od 5°C
Max. wysokość ssania: 3m
Max. wysokość tłoczenia: 12m
Przepływ skroplin: 6.25ltr/h
Wyłączenie sterowane zegarem - po 3 minutach od zaniku sygnału sterującego
Brak zwrotnych przepływów skroplin
Cicha praca - bez hałasów przy suchobiegu pompy
Możliwość dopasowania do wolnych przestrzeni nad stropem podwieszanym
Możliwość ręcznego wyłączania
Pobór prądu: 0.2A
Napięcie zasilania: 230V A.C.
Wykonanie z tworzyw ognioodpornych

WYMIARY
WYSOKOŚĆ: 142 mm
SZEROKOŚĆ: 83 mm
DŁUGOŚĆ: 160 mm
WAGA: 1.4 kg
Kategoria: Pompy Pompki skroplin
Wyświetleń: 482