Firma Elektryczna i PPOŻ. oferuje usługi :
- Pomiary Elektryczne instalacji i urządzeń
- Pomiary Oświetlenia miejsc pracy
- Dokumentacje Techniczne z odbiorów , przeglądów budynków itd.
- Przeglądy okresowe głównego wyłącznika prądu ppoż.
- Przeglądy Techniczne wg Prawa Budowlanego
- Awaria instalacji elektrycznej
- Porady i Konsultacje elektryczne i oświetleniowe
- Przeglądy okresowe gaśnic i hydrantów ppoż.
Teren Poznania i okolice tel. 601581398
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacje elektryczne i energetyczne
Wyświetleń: 254