Oferowane ruszty wykonane są w różnych wariantach maksymalnego obciążenia oraz różnych rozmiarach.

Jako tworzywa do produkcji użyto polipropylenu dzięki czemu uzyskujemy:

- znacznie większą sztywność i tym samym wytrzymałość,
- nieograniczoną odporność chemiczną, w efekcie możliwość zastosowania w środowiskach silnie agresywnych,
- długą żywotność,
- produkt który w przyszłości może być w 100% poddany recyklingowi,
- atrakcyjną cenę.

Główne sektory zastosowań - kraty pomostowe, ruszty technologiczne:
- przemysł galwanotechniczny,
- oczyszczalnie ścieków,
- stacje uzdatniania wody, dozowania chemikaliów,
- przemysł spożywczy,
- rolnictwo,
- przemysł chemiczny,
- elektrociepłownie,
- baseny,
- miejsca narażone na działanie gazów / oparów o charakterze silnie żrącym / korozyjnym.

Oferowany produkt z powodzeniem konkuruje zarówno cenowo, jak i technologiczne z powszechnie znanymi kratami wykonanymi na bazie żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym.
Kategoria: Instalacje i montaż Montaż instalacji chłodniczej
Wyświetleń: 548