Panele stanowią rodzaj izolacji termicznej posiadającej możliwość pochłaniania promieniowania słonecznego i oddawania go do muru w postaci ciepła. Działanie paneli RymSol oparte jest na zasadzie konwekcji. Powietrze ogrzane energią słoneczną w strefie absorbera unosi się do góry kanałów w warstwie izolacji i oddaje ciepło do ściany. Po ochłodzeniu powietrze zwiększa swoją gęstość i opada ponownie do strefy absorbera.

Panele montuje się bezpośrednio na masywnej ścianie zbudowanej z materiału nieizolacyjnego mającego możliwości akumulacji ciepła, najlepiej skierowanej w kierunku południowym.
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja grzewcza i ciepłownicza
Wyświetleń: 2731