Niezamarzający płyn stosowany do instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, tryskaczowych, grzewczych, solarnych oraz do pomp ciepła i innych układów.

Ergolid EKO jest niezamarzającym, wodnym roztworem nietoksycznego glikolu propylenowego. Dzięki starannie dobranym składnikom chroni instalację przed korozją, tworzeniem się osadów i zapobiega rozwojowi bakterii, odpowiedzialnych za korozję mikrobiologiczną. Te cechy pozwalają zachować niezmienną wydajność cieplną oraz istotnie wydłużają okres bezawaryjnej pracy układu. Dzięki zastosowaniu czystego, nietoksycznego glikolu propylenowego, nie stwarza zagrożeń dla życia i środowiska. Ergolidu nie należy mieszać z innymi mediami (również z wodą), gdyż może to pogorszyć ich właściwości użytkowe.

Właściwości fizyko-chemiczne:

- Gęstość: 1,045 g / cm3
- pH: 7,5 - 9,5
- Rezerwa alkaliczna, nie niższa niż: 8 cm30,1 n HCL w 20 ml
- Temperatura zestalenia: -40°C
- Przewodnictwo elektryczne: 1800-2400 μs/cm
- Lepkość kinematyczna: 0,1161 cm2/s (przy 10°C); 0,070 cm2/s (przy 20°C); 0,0244 cm2/s (przy 50°C);
- Refrakcja: 1,3929
- Zawartość glikolu propylenowego: 49%


Glikol propylenowy znalazł się poza klasyfikacją toksyczności oraz nie jest substancją niebezpieczną (wg. załączników nr 1 oraz 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 21 sierpnia 1997 r. w sprawie substancji chemicznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia; Dz.U.Nr.105, poz. 671).

W ofercie również glikole o innych temperaturach zamarzania i koncentraty. Także glikol etylenowy (Ergolid A).


Cena netto loco Wrocław lub dowolny oddział Wigmors. Do ceny doliczamy kaucję zwrotną za butlę w wysokości 52 zł. Cena ważna na dzień 6-02-2013 r. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ceny.

Zawsze aktualna cena w naszym sklepie internetowym (kliknij poniższy przycisk "Przejdź do sklepu" aby sprawdzić).
Kategoria: Czynniki, oleje, środki chemiczne Chłodziwa i nośniki ciepła
Wyświetleń: 1221