Niezamarzający płyn stosowany do instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, tryskaczowych, grzewczych, solarnych oraz do pomp ciepła i innych układów.

Ergolid EKO jest niezamarzającym, wodnym roztworem nietoksycznego glikolu propylenowego. Dzięki starannie dobranym składnikom chroni instalację przed korozją, tworzeniem się osadów i zapobiega rozwojowi bakterii, odpowiedzialnych za korozję mikrobiologiczną. Te cechy pozwalają zachować niezmienną wydajność cieplną oraz istotnie wydłużają okres bezawaryjnej pracy układu. Dzięki zastosowaniu czystego, nietoksycznego glikolu propylenowego, nie stwarza zagrożeń dla życia i środowiska. Ergolidu nie należy mieszać z innymi mediami (również z wodą), gdyż może to pogorszyć ich właściwości użytkowe.

Właściwości fizyko-chemiczne:

- Gęstość (w 20 st.C): 1,038 g / cm3
- pH: 7,5 - 9,5
- Rezerwa alkaliczna, nie niższa niż: 8 cm3 0,1 n HCL w 20 ml
- Temperatura krystalizacji: nie wyższa niż -20 st.C
- Temperatura zestalenia: 25,3 st.C
- Temperatura wrzenia: 104 st.C
- Temperatura zapłonu (tygiel otwarty): 132 st.C
- Lepkość kinematyczna: 0,1854 cm2/s (przy -10 st.C); 0,0651 cm2/s (przy +10 st.C); 0,0441 cm2/s (przy +20 st.C); 0,0164 cm2/s (przy +50 st.C)
- Ciepło właściwe: 3,38 KJ/kg deg
- Rozszerzalność w temp. od 0 do 80 oC: 5%
- Przewodnictwo elektryczne: 2500-3700 μs/cm
- Zawartość glikolu propylenowego: 39%
- Posiada dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie (Aprobatę Techniczną oraz Atest PZH)
- Opakowanie: beczka 120 kg (dostępny także w butlach 20 l).


Glikol propylenowy znalazł się poza klasyfikacją toksyczności oraz nie jest substancją niebezpieczną (wg. załączników nr 1 oraz 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 21 sierpnia 1997 r. w sprawie substancji chemicznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia; Dz.U.Nr.105, poz. 671).

W ofercie również glikole o innych temperaturach zamarzania i koncentraty. Także glikol etylenowy (Ergolid A).


Cena netto loco Wrocław lub dowolny oddział Wigmors. Do ceny doliczamy kaucję zwrotną za butlę w wysokości 52 zł. Cena ważna na dzień 6-02-2013 r. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ceny.

Zawsze aktualna cena w naszym sklepie internetowym (kliknij poniższy przycisk "Przejdź do sklepu" aby sprawdzić).
Kategoria: Czynniki, oleje, środki chemiczne Chłodziwa i nośniki ciepła
Wyświetleń: 1483