Płyty pokrywowe studzienek kanalizacyjnych wykonywane są jako elementy żelbetowe w dwóch typach, jako elementy łączone na uszczelkę oraz na pióro-wpust. Wszystkie wielkości płyt produkowane są w dwóch klasach nośności 150 ( klasa B ) i 400 kN.( klasa D )

Wszystkie rodzaje i wielkości płyt produkowane są z otworami usytuowanymi centralnie, mimośrodowo lub jako elementy pełne.
Płyty pokrywowe zbrojone są zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną


Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wyświetleń: 1158