Analiza, dobór, projekt, uzgodnienia, dostawa, montaż i przeszkolenia w zakresie:
1. przydomowych (indywidualnych i grupowych) oczyszczalni ścieków,
2. oczyszczania ścieków komunalnych,
3. podczyszczania ścieków przemysłowych,
4. separatorów tłuszczu, substancji ropopochodnych, skrobi itp.,
5. piaskowników, osadników, odmulaczy
6. urządzeń napowietrzających,
7. pompowni,
8. zbiorników,
9. studzienek,
10. innych elementów oczyszczalni.
Kategoria: Instalacje i montaż Montaż instalacji wentylacyjnej
Wyświetleń: 377