Oferuje przeprowadzenie odbioru technicznego instalacji wentylacji mechanicznej pod względem:
-Wydatków powietrza
-Szczelności kanałów
-Pomiarów dzwięku
-Pomiarów różnicy ciśnienia pomi.ędzy pomieszcezniami
Po każdych badaniach wystawiany jet protokół pokontrolny.
Kategoria: Usługi Usługi - pomiary
Wyświetleń: 503