Monolityczne zbiorniki żelbetowe mają zastosowanie jako obudowy do przepompowni ścieków, zbiorniki piasku i szlamu, zbiorniki bezodpływowe (tzw. szamba), studnie itp. Wylewane są w całości z dnem. Przy zestawianiu kilku zbiorników o średnicy Ø2000 mm Ø2500 mm równolegle lub szeregowo można osiągnąć duże pojemności.

Zbiorniki produkowane są w całości z dnem w jednym elemencie do wysokości 2900 mm - w przypadku średnicy Ø 1200 mm, natomiast dla Ø1500 mm, Ø2000 mm, Ø2500 mm do max wysokości 2360 mm. Nadbudowy produkowane są w oparciu o posiadane Aprobaty Techniczne i łączone są przy pomocy uszczelek elastomerowych.
W zbiornikach prefabrykowane są przejścia szczelne uniemożliwiające infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.
Zbiorniki i nadbudowy produkowane są z betonu klasy minimum B-45 o nasiąkliwości poniżej 5 %.
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wyświetleń: 1302