Dnia 14.06.br pod n-rem P-379938 zarejestrowano w UP RP zgłoszenie patentowe na wynalazek "Wodne roztwory soli metali alkalicznych pozbawione właściwości korozyjnych". Stosowanie tego wynalazku pozwoli przedłuzyć żywotność instalacji wypełninych roztworami stosowanymi jako media oziębiające i media pośredniczące w transporcie ciepła i przenoszące niskie temperatury, środki kompleksujące i buforujące, składniki mieszanin gaśniczych, środki pomocnicze przy barwieniu i wykańczaniu tkanin bawełnianych, składniki zapraw, mieszanin gruntujących i cementów, mieszanki poprawiające spoistość podłoża przy budowie dróg, środki ułatwiające agregację pyłów i cząstek przy wierceniach wydobywczych ropy naftowej, roztwory zabezpieczające nieutwardzone drogi przed nadmiernym pyleniem i przy zimowym utrzymaniu dróg jako solanki do usuwania oblodzeń. Nawiążemy współpracę z użytkownikami i serwisantami ww. instalacji.
Kategoria: Czynniki, oleje, środki chemiczne Czynniki chłodnicze
Wyświetleń: 465