K r z y z o w y wymiennik ciepła zbudowany jest z aluminiowych płyt, w wersji specjalnej płyty dodatkowo są pokryte warstwa żywicy epoksydowej, pomiędzy którymi przepływa powietrze nawiewane i wywiewane, w kierunku krzyżowym wobec siebie i odseparowane od siebie. Powietrze usuwane przepływa przez co drugi kanał pomiędzy płytami nagrzewając je, a powietrze świeże przez pozostała cześć kanałów, pobierając ciepło od ogrzanych płyt. Wymiennik wyposażony jest w przepustnice by-passu, która pozwala na kierowanie powietrza poza robocza cześć wymiennika, gdy nie ma potrzeby odzysku ciepła oraz śluzy do zabezpieczenia wymiennika przed zamarzaniem. Po stronie wywiewu na wymienniku jest zamontowany odkraplacz którego zadaniem jest oczyszczenie strumienia powietrza ze skroplin.

Zalety:
■ sprawność ok 60% (90% przy małych wydajnościach)
■ szczelność
■ odseparowanie strumieni powietrza
■ prosta konstrukcja
■ brak części ruchomych
■ wymiennik nie wymaga doprowadzania dodatkowej energii spoza układu

Dane techniczne:
wydajność: od 100 do 110 000 m_/h
rozmiar: od 210x210x100 do 3400x3400x2500 [mm]
rozstaw lamel: od 2,0 do 13,5 [mm]
temp. pracy: do 200_C
materiał lamel: aluminium, aluminium epoksydowane
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna
Wyświetleń: 733