Kotły typu STANDARD przeznaczone są do wodnych instalacji centralnego ogrzewania, systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody, zabezpieczonych zgodnie z obecnie obowiązującymi, szczegółowymi przepisami krajowymi lub unijnymi (np. PN-91/B-02413, BN-71/8864-27).
Konstrukcja kotła przystosowana jest do dolnego spalania paliw co zapewnia wysoką sprawność i stało-palność przy odpowiednim doborze kotła do powierzchni ogrzewanej.
Podstawowym paliwem dla kotłów STANDARD jest węgiel kamienny, sortymentu orzech i groszek. Paliwem zastępczym może być mieszanka węgla kamiennego sortymentu orzech (50%),oraz węgla sortymenty miał (50%)
Z bardzo dobrym efektem można spalać paliwa długopłomienne takie jak: węgiel brunatny, torf i drewno w różnych postaciach. Drewno powinno być sezonowane przynajmniej 1 rok.
Kotły te mogą występować również w wersji dwu funkcyjnej tj. z produkcją ciepłej wody użytkowej. Mogą być również wyposażone w miarkownik ciągu który w znacznym stopniu podwyższa funkcjonalność kotła.

Kotły STANDARD produkowane są w mocach od 6 do 300 kw.

Uwaga: miarkownik ciągu za dopłatą !

Z WZGLĘDU NA POPYT CZAS OCZEKIWANIA NA KOCIOŁ OK 2 TYG
Kategoria: Kotły i grzejniki Kotły wodne na paliwo stałe
Wyświetleń: 224