Prezentowane urządzenie jest ekologicznym kotłem c. o. Źródłem ciepła w naszym kotle , jest wirujące pole magnetyczne. Jest to kocioł , który jest oszczędniejszy od innych piecy c.o. , które jako źródło ciepła wykorzystują gaz ziemny lub olej opałowy. Eksploatacja naszego kotła w porównaniu z piecami gazowymi jest tańsza od 20 do 35 % zaś w porównaniu z kotłami wykorzystującymi olej opałowy jako źródło ciepła , eksploatacja naszego pieca jest tańsza od 40 do 55 %. W celach porównawczych , wykorzystano kotły c.o. gazowe jak i na olej opałowy , które miały podobne parametry techniczne.Nasze kotły przeznaczone są do ogrzewania powierzchni mieszkalnych od 150 do 350 m2.Kotły nasze można ustawiać w dowolnym miejscu.Może stać w łazience , kuchni w przed pokoju lub w piwnicy.Głośność pracy urządzenia jest taka sama jak w wirującej pralce automatycznej.Powracającą wodę z układu do kotła , można wykorzystać do ogrzewania podłogowego.Przy zastosowaniu odpowiedniej automatyki , nasz piec c. o. , w którym źródłem ciepła jest wirujące pole magnetyczne , można włączać przez Internet lub przy pomocy SMS - ów. Na zakup naszego pieca można wziąć kredyt z B.O.Ś. Kredyt ten udzielany jest na okres 5 lat , udział własny w zakupie pica jest na poziomie 20 % , oprocentowanie kredytów z dopłatami Skarbu Państwa wynosi 1 % w skali rocznej.
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja grzewcza i ciepłownicza
Wyświetleń: 760