z modulowanym palnikiem gazowym
do instalacji wewnątrz (UTC) i na zewnątrz (UTC/K)
to energooszczędne ogrzewanie i wentylacja:

• hal przemysłowych
• hal sportowo-widowiskowych
• obiektów handlowych
• centrów wystawowych
• siłowni i klubów fitness
• magazynów
• warsztatów
• kościołów i kaplic
• restauracji

Właściwości:

• Certyfikat CE dla gazów: E, Ls, Lw, P, B/P wydany przez INiG w Krakowie
• Wysoka efektywność energetyczna, w warunkach kondensacji
• Gazowy palnik atmosferyczny z płyną modulacją mocy cieplnej
• Dowolna regulacja udziału powietrza świeżego i recyrkulowanego 0-100%
• Wysoki spręż dyspozycyjny 200÷500 Pa, przekładnia pasowa, regulacja sprężu
• Możliwość zastosowania filtrów powietrza klasy G4 i wyższej
• Nadmuch bezpośredni lub kanałowy, komora mieszania montowana fabrycznie


Więcej informacji dostępnych na naszej stronie internetowej www.omniscala.pl oraz w katalogu.

TECNOCLIMA - OMNI SCALA
Kategoria: Aparaty grzewczo - wentylacyjne
Wyświetleń: 617