Poszukujemy odbiorców na następujące komory:
-klimatyczne (kondycjonowanie próbek do badań, stratyfikacja nasion sadzonek, w zmiennych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych)
-do badań mrozoodporności wg norm:
PN-88/B-06250
PN-B-10106:1997
PN-B-12016
PN-B-19306:2004
PN-B-19307:2004
PN-EN 1367-1
PN-EN 1338:2005
PN-EN 1348:1999
PN-EN 771-2:2006
ETAG nr 001-5
-komory chłodniczo-garownicze,
-komory do szokowego schładzania i zamrażania

Indywidualne doradztwo.
Ceny konkurencyjne.
Kategoria: Meble chłodnicze i zamrażalnicze Regały i stoły chłodzące
Wyświetleń: 543