W nowym modelu kotłów Warmet 200 Ceramik z podwójnie izolowanym dnem oraz wygodnym (pod skosem) załadunkiem paliwa o mocy nominalnej 18,5 kW oraz 25,5 kW zastosowana jest technika dolno - górnego spalania z wykorzystaniem "powietrza pierwotnego" zgazowywania węgla w komorze, w której znajduje się wkład ceramiczny przy udziale tzw "powietrza wtórnego" w temperaturze około 1000 do 1100 °C dzięki temu wszystkie produkty spalania drewna, trocin, brykietu z drewna i torfu, słomy, węgla, miału itp. zostają dopalone, a kotły osiągają sprawność powyżej 80% przy mocy nominalnej.
Atest energetyczny:
Kotły Warmet 200 Ceramik posiadają atest energetyczny zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U.Nr 16 poz. 145). Poświadczenie Nr ME/ZBU/04/00.
Rodzaje stosowanych paliw i czasy spalania.
Drewno:
Aby osiągnąć nominalną moc kotła należy stosować jako paliwo suche drewno o wilgotności maksymalnej do 20% (co odpowiada 18 miesiącom suszenia drewna pod przykryciem). Zastosowanie polan o większych wymiarach (pociętych na grubsze kawałki) przedłuża czas spalania jednego załadunku nawet do 8 godzin.
Zrębki i trociny:
Podobnie jak drewno powinny być dobrze wysuszone o wilgotności nie przekraczającej 20%. Czas spalania od 2-5 godzin (w zależności od zapotrzebowania cieplnego budynku).
Uwaga!!!
Konieczne jest zamontowanie zaworu mieszającego i utrzymywanie temperatury na kotle powyżej 70 ºC.
Możliwość podłaczenia regulatora pokojowego
Komora ceramiczna !!!!
W konstrukcjach tradycyjnych kotłów "komorowych" spaliny, które mają bardzo dużą wartość energetyczną, obarczone są dużym balastem produktów zagazowywania węgla, takich jak: tlenek węgla, sadza, substancje smołowe, itp. Wychodzą one bezpośrednio z komory spalania między powierzchnie wodne, na tym kończy się proces dopalania. Spaliny zamiast dać dodatkowe ciepło , odprowadzane są do atmosfery.
W przypadku kotła Warmet 200 Ceramik wszystkie produkty zagazowywania są dopalane na specjalnych wkładkach ceramicznych przy udziale wysokiej temperatury ok. 1000 - 1100° C.
Kotły te spełniają krajowe i zagraniczne przepisy w zakresie emisji zanieczyszczeń.
Sterowanie
Optymalizacja procesu spalania polegająca na odpowiednim doprowadzaniu i rozdziale powietrza odbywa się przy pomocy mikroprocesorowego układu sterującego.

Cena dotyczy modelu o mocy 18,5 kW
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja grzewcza i ciepłownicza
Wyświetleń: 3802