W typoszeregach kotłów Warmet SDS Ceramik o mocy nominalnej od 14 kW do 115 kW zastosowana jest technika dolno - górnego spalania z wykorzystaniem "powietrza pierwotnego" zgazowywania węgla w komorze, w której znajduje się wkład ceramiczny przy udziale tzw "powietrza wtórnego" w temperaturze około 1000 do 1100 °C dzięki temu wszystkie produkty spalania drewna, trocin, brykietu z drewna i torfu, słomy, węgla, miału itp. zostają dopalone, a kotły osiągają sprawność powyżej 80% przy mocy nominalnej.

Atest energetyczny
Kotły Warmet SDS Ceramik posiadają atest energetyczny zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U.Nr 16 poz. 145). Poświadczenie Nr ME/ZBU/04/00.
Rodzaje stosowanych paliw i czasy spalania.
Drewno:
Aby osiągnąć nominalną moc kotła należy stosować jako paliwo suche drewno o wilgotności maksymalnej do 20% (co odpowiada 18 miesiącom suszenia drewna pod przykryciem). Zastosowanie polan o większych wymiarach (pociętych na grubsze kawałki) przedłuża czas spalania jednego załadunku nawet do 8 godzin.
Zrębki i trociny:
Podobnie jak drewno powinny być dobrze wysuszone o wilgotności nie przekraczającej 20%. Czas spalania od 2-5 godzin (w zależności od zapotrzebowania cieplnego budynku).
Uwaga!!!
Konieczne jest zamontowanie zaworu mieszającego i utrzymywanie temperatury na kotle powyżej 70 ºC.
Węgiel i miał węglowy:
polecana wartość opałowa > 15MJ/kg
zapopielenie maks. 12%
wilgotność maks. 12%
Czas spalania od 20-24 godzin (w zależności od zapotrzebowania cieplnego budynku).
Współpracuje z regulatorem pokojowym
Komora ceramiczna
W konstrukcjach tradycyjnych kotłów "komorowych" spaliny, które mają bardzo dużą wartość energetyczną, obarczone są dużym balastem produktów zagazowywania węgla, takich jak: tlenek węgla, sadza, substancje smołowe, itp. Wychodzą one bezpośrednio z komory spalania między powierzchnie wodne, na tym kończy się proces dopalania. Spaliny zamiast dać dodatkowe ciepło , odprowadzane są do atmosfery.
W przypadku kotła Warmet SDS Ceramik wszystkie produkty zagazowywania są dopalane na specjalnych wkładkach ceramicznych przy udziale wysokiej temperatury ok. 1000 - 1100° C.
Kotły te spełniają krajowe i zagraniczne przepisy w zakresie emisji zanieczyszczeń.
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja grzewcza i ciepłownicza
Wyświetleń: 1658