Obudowa kotła wykonana jest ze stali węglowej St3S, natomiast sam kocioł ze stali stopowej 0H17N12M2T, odpornej na działanie wysokich temperatur. Kocioł jest zaizolowany termicznie i przygotowany do ogrzewania za pomocą sześciu palników na paliwa płynne i gazowe, mocowanych na obudowie. Spaliny odprowadzane są kanałami i kierowane poprzez komin na zewnątrz. Płomień z palników nie ma bezpośredniego kontaktu z dnem. Kocioł wyposażony jest w króćce pomiarów temperatury, wylotów skroplin, wylotu spalin oraz właz wyczystkowy do usuwania zapieczonych pozostałości stałych. Konstrukcja umożliwia również opcjonalne zamontowanie mieszadła.
Pierwotnym przeznaczeniem kotła było wykorzystanie go jako reaktora w instalacji krakingu termicznego.
Orientacyjne wymiary wewnętrzne kotła:
- długość 5000 mm
- szerokość 2630 mm
- wysokość 2280 mm
Grubości ścianek kotła :
- dno 18 mm
- ścianki boczne 14 mm
- dennica górna 10 mm
Pojemność całkowita kotła - 24 m3.
Temperatura obliczeniowa 750 0 C / Temperatura robocza 390 0 C.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem bliższych informacji bądź możliwością zapoznania się z dokumentacją techniczną zapraszamy do kontaktu.
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja grzewcza i ciepłownicza
Wyświetleń: 547