Kotły typu BIO-PAL to nowa generacja kotłów wsadowych, które dzięki zastosowanym rozwiązaniom umożliwiają superefektywne spalanie słomy zbożowej i rzepakowej oraz odpadów pochodzących z produkcji zielarskiej. Budowa kotła pozwala na załadowanie do komory paleniska kostek lub balotów słomy i zastosowanie przeciwprądowego systemu spalania. Kocioł wyposażony jest w wentylator, który poprzez kolektor doprowadza powietrze pierwotne do komory spalania i powietrze wtórne w strefę wewnętrznej komory spalania.

Spalanie odbywa się warstwowo od góry do dołu w wyniku wielopunktowego doprowadzania powietrza do komory paleniskowej. W komorze nawrotnej, w strumieniu powietrza wtórnego, następuje dopalanie gazów. W celu uzyskania optymalnych parametrów pracę kotła nadzoruje sterownik, który reguluje dopływ powietrza w zależności od temperatury spalin i wody w kotle. Dzięki tym rozwiązaniom sterowanie kotłem dostosowuje się do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.

Zapewnienie ciągłości dostawy energii cieplnej odbywa się poprzez zastosowanie tzw. zbiornika akumulacyjnego. Tego typu zbiornik gromadzi nadwyżkę energii w czasie pracy kotła, którą następnie przekazuje do instalacji w okresie przerw w procesie spalania.
Przeznaczenie
Zakres mocy 30–1100 KW pozwala na zastosowanie kotłów zarówno do opalania małych kotłowni w gospodarstwach rolnych, domach jednorodzinnych, jak również na fermach drobiu, w ogrodnictwie i dużych kotłowniach osiedlowych. Kotły BIO-PAL przeszły pomyślnie badania w zakresie efektywności energetycznej oraz neutralności ekologicznej. Kotłownie opalane biomasą są kotłowniami ekologicznymi. Daje to podstawę do otrzymania ulgi z tytułu opłat na rzecz ochrony środowiska oraz preferencyjnych kredytów i systemów finansowania inwestycji. Oferujemy wsparcie w zakresie pozyskiwania środków finansowych na inwestycje. Przedsiębiorstwo Gizex jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biomasy POLBIOM.
W celu znalezienia szczegółoych informacji na temat oferty zapraszamy na naszą stronę inetrnetową.
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja grzewcza i ciepłownicza
Wyświetleń: 1447