Kotły typu MIAŁ-TURBO przeznaczone są do wodnych instalacji centralnego ogrzewania, systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody, zabezpieczonych zgodnie z obecnie obowiązującymi, szczegółowymi przepisami krajowymi lub unijnymi (np. PN-91/B-02413, BN-71/8864-27).
Kocioł grzewczy typu MIAŁ-TURBO jest urządzeniem o nowoczesnej konstrukcji z górnym układem spalania.
Poleca się je szczególnie do ogrzewania mieszkań, domów jednorodzinnych, pawilonów handlowych, usługowych, warsztatów itp., w których obliczeniowa temperatura wody zasilającej nie przekracza 90C a ciśnienie robocze nie przekracza 0,2 mpa. Wymagany ciąg kominowy za kotłem 15-45 Pa (w zależności od mocy kotła)
Kotły te zostały wyposażone w regulator temperatury i wentylator nadmuchowy dzięki czemu cechują się dużą stabilnością pracy i oszczędnością.
W wersji dwu funkcyjnej ( kocioł MIAŁ-TURBO PLUS ) może być eksploatowany przez cały rok. Dla przykładu przy kotle o mocy 15 kW jeden zasyp paliwa (ok. 40 kg) wystarczy na produkcję ciepłej wody użytkowej przez około 7 dni. Podstawowym paliwem dla tego typu kotłów jest węgiel kamienny sortymentu groszek i miał. Bardzo dobre efekty uzyskuje się również przy spalaniu mieszanki węgla kamiennego sortymentu orzech, groszek lub miał (40%) i trociny (60%).
Kotły MIAŁ-TURBO pracują wykorzystując wymuszony dopływ powietrza. Istotną funkcjonowania tych kotłów jest to, że wysokość temperatury kotła utrzymywana jest dokładnie na poziomie zadanym przez użytkownika.

Typoszereg kotłów MIAŁ-TURBO produkujemy w mocach od 13 kW do 300 kW.

Z WZGLĘDU NA POPYT CZAS OCZEKIWANIA NA KOCIOŁ OK 2 TYG
Kategoria: Kotły i grzejniki Kotły wodne na paliwo stałe
Wyświetleń: 504