Kable grzejne stałooporowe, równoległe i samoregulujące dla budownictwa i przemysłu. Ogrzewanie podłogowe i sufitowe. Zabezpieczenie rur i zbiorników przed zamarzaniem. Ogrzewanie przewodów spustowych. Podgrzewacze karterów. Zabezpieczenie posadzki mroźni przed zamarzaniem. Kable do drzwi mroźni.
Kategoria: Instalacje i montaż Montaż instalacji chłodniczej
Wyświetleń: 462