Zajmujemy się kompleksowym opracowaniem dokumentacji projektowej - kosztorysowej oraz wykonawstwem i nadzorem w zakresie klimatyzacji i wentylacji.
Projekty wykonujemy dla obiektów:
- mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
- handlowych
- usługowych i biurowych
- użyteczności publicznej
- hotelowych
- przemysłowych

Wyżej wymienione projekty klimatyzacji i wentylacji wykonujemy zarówno dla nowych inwestycji, jak i dla rozbudowy, modernizacji istniejących obiektów.

Projekty instalacji wykonujemy w następujących specjalnościach:
Instalacje wewnętrzne
- instalacje wentylacji (wentylacja mechaniczna, wentylacja hybrydowa)
- instalacje klimatyzacji (klimatyzacja komfortu, klimatyzacja precyzyjna)
- instalacji oddymiania i wentylacji pożarowej
- instalacje wodne (wody zimnej, ciepła woda użytkowa)
- instalacje kanalizacyjne
- instalacje grzewcze (centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, odzysku ciepła)
- instalacje chłodnicze (wody lodowej, freonowe)
- technologie kotłowni (kotłownie gazowe, kotłownie na paliwo stałe)
- odnawialne źródła energii (instalacje pomp ciepła, instalacje solarne)
Instalacje zewnętrzne
- przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
- instalacje i przyłącza gazowe
- sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej
- sieci wodociągowe

Oferujemy również szeroko rozumiane konsultacje i doradztwo w powyższym zakresie oraz w coraz bardziej popularnej dziedzinie budownictwa energooszczędnego. Wszystkie prace projektowe realizujemy przy zastosowaniu specjalistycznych programów inżynierskich wspomagających proces tworzenia dokumentacji.
Kategoria: Usługi Usługi - projektowanie i wycena
Wyświetleń: 633