I.Oferta na kotłownię wodną niskotemperaturową opalaną zrębkami o mocy P=960 kW wraz z komple-tnym wyposażeniem dodatkowym i armaturą zabezpie-czająco–odcinającą. Posiada certyfikat UE, dokumenta-cję projektu technologicznego, DTR.
W skład kontenerowej kotłowni wchodzi:
1.Kocioł wodny niskotemperaturowy o mocy P=960 kW wraz z wyposażeniem zamontowany w kontenerze w następującym ukompletowaniu:
-palnik schodowy z napędami i siłownikami hydraulicznymi- 1 kpl
-automatyka firmy Siemens - 1 kpl
-multicyklon spalin- 1 kpl
2.Kontener popiołu- 1 kpl
3.Zasilanie paliwowe kotłowni z następującym ukompletowaniem:
-kontener na paliwo zrębkowe o poj. V=20 m3 - 2 kpl
-stelaż konstrukcji stalowej do ustawiania kontenerów paliwowych z napędem do opróżniania kontenerów i tansmiterem paliwa do kontenera kotłowni- 1 kpl
II.Cena kompletnej kotłowni wynosi 175.000,00 EURO
UWAGA:Produkcja tego egzemplarza jest na ukończeniu. Jest do odbioru z 2-3 tyg. realizacją!
Kategoria: Kotły i grzejniki Kotły wodne na paliwo stałe
Wyświetleń: 593