Oferuje kompleksowe wykonanie wszelkich pomiarów wielkości instsalacyjnych sieci powietrznych:
-Wydatków powietrza
-Temperatury oraz wilgotnmości
-Róznicy ciśnień
-Stopnia szczelności kanałów
-Hałasu
-Natężenia oświetlenia
-Wszelkie pomiary wielkości elektrycznych
Na wszystkie mierniki posiadam aktualne certyfikaty kalibracji.
-
Kategoria: Usługi Usługi - pomiary
Wyświetleń: 371