OFERUJEMY :
- naprawy - przeglądy - konserwacje - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- szeroką gamę części zamiennych i akcesoriów w atrakcyjnych cenach
- wymianę freonu R22 na czynnik ekologiczny
- zakładanie kart urządzeń zawierających powyżej 3kg czynnika R22 (zgodnie z Ustawą z dnia 20.04.2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową, Dz.U. z 2004r. nr 121, poz. 1263)
- dokonywanie obowiązkowych przeglądów urządzeń i instalacji zawierających powyżej 3 kg czynnika R22 (Rozp.Min.Gosp. i Pracy z 06.08.2004r., Dz.U. 184, poz. 1903)
- dokonywanie obowiązkowego oznakowania urządzeń zawierających freon R22 (Rozp.Min.Gosp. i Pracy z 16.08.2004r., Dz.U. 195, poz. 2007)
ZAPEWNIAMY
- 24-godzinne pogotowie serwisowe
- bezpieczne dla środowiska procedury usuwania i odzysku freonu


[dane kontaktowe usunięto zgodnie z regulaminem]
Kategoria: Klimatory
Wyświetleń: 961