Hot Pipe Coating jest kompozycją ceramiczną na bazie wodyprzeznaczoną do izolacji gorących rur i innych powierzchni wekstremalnych temperaturach. Może stanowić podkład dla własnych,dalszych warstw zadanych dla określonych warunków pracy lub dla innych kompatybilnych powłok. Hot Pipe Coating zabezpiecza i izoluje powierzchnię rury zapobiegając uszkodzeniom mechanicznym typowym dla izolacji konwencjonalnych. Jest produktem niepalnym. Redukuje temperaturę zewnętrzną rur przesyłowych gorących cieczy, gazów lub pary.Zapobiega stratom radiacyjnym ciepła z powierzchni rur zatrzymując ciepło (energię) wewnątrz rur lub zbiorników. Ciepło zawarte w medium zamiast „uciekać” poprzez ścianki rur / zbiorników kumulowane jest na powrót w cieczach lub gazach przewodzonych przez urządzenie izolowanew zdecydowanie większym stopniu, niż ma to miejsce w przypadkach izolacji konwencjonalnych. Dużą zaletą Hot Pipe Coating jest również to, iż zapobiega korozji.


Zalety i korzyści:

Hot Pipe Coating zaaplikowane na gorącą powierzchnię natychmiast redukuje jej temperaturę.
Poprzez zwiększanie grubości powłoki redukuje się temperaturę do wymaganego poziomu.
Łatwe w aplikacji. Z łatwością pokryć można kolanka, kołnierze, zawory co w konwencjonalnych metodach stanowi duże utrudnienie.
Nakładana bezpośrednio na odpowiednio przygotowaną powierzchnię.
Jest niepalna i nietoksyczna.
Nie absorbuje wilgoci (powodującej straty wartości izolacyjnych), jak ma to miejsce w przypadku wełny mineralnej.
Właściwie zaaplikowana posiada długą żywotność.
W przypadku awarii rury lub zbiornika łatwo odtworzyć stan pierwotny izolacji.
Posiada wysoką efektywność ekonomiczną z racji prostej aplikacji, oszczędności energetycznych i żywotności.
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja grzewcza i ciepłownicza
Wyświetleń: 958