Centrala MCR OMEGA 2300C jest urządzeniem specjalizowanym, modułowym przeznaczonym do nadzoru i sterowania pracą dowolnych systemów wentylacji pożarowej. Centrala realizuje wymagane procedury dla sposobów oddymiania pożarowego, różnicowo – ciśnieniowego łącznie z czasową funkcją sterowania wentylatorami oddymiającymi. Ponadto centrala może być stosowana jako sterownik wydzieleń przeciwpożarowych. Wykonanie wszelkich funkcji oddymiania i oddzielenia jest kontrolowane przez centralę. Centrala typu MCR OMEGA może współpracować z innymi centralami oddymiania tego samego typu i systemami sygnalizacji pożarowej, które posiadają wyjścia sterownicze nadzorowane do urządzeń przeciwpożarowych wg PN-EN 54 – 1: 1996. Centrala MCR OMEGA C2300c umożliwia sterowanie, zasilanie, monitorowanie oraz wizualizację stanu pracy:
Kategoria: Centrala Centrala wentylacyjna
Wyświetleń: 485