Centrala mcr 9705 została zaprojektowana z myślą o sterowaniu urządzeniami oddymiającymi (klapy oddymiające, okna oddymiające, kurtyny dymowe) w elektrycznym systemie sterowania.
Centrala sterująca mcr 9705-5A może uruchamiać urządzenia oddymiające w sposób:
- automatyczny, po otrzymaniu sygnału alarmu z optycznych czujek dymu (lub czujek termicznych)
- ręczny, poprzez użycie ręcznego przycisku oddymiania RPO-1
- automatyczny - sygnał alarmu przesyłany jest z innego systemu sterującego np. SSP
Kategoria: Wentylacja pożarowa Systemy wentylacji pożarowej i oddymiającej
Wyświetleń: 281