Niezamarzający płyn stosowany do układów chłodniczych, klimatyzacyjnych, tryskaczowych, grzewczych i solarnych oraz pompach ciepła, a zwłaszcza jako chłodziwo w przemyśle spożywczym, wykorzystującym układy chłodzenia przy produkcji przetworów rybnych i mięsnych, mrożonek, wyrobów cukierniczych, lodów, piwa i wszystkich innych napojów.


Ergolid EKO jest niezamarzającym, wodnym roztworem nietoksycznego glikolu propylenowego. Dzięki starannie dobranym składnikom chroni instalację przed korozją, tworzeniem się osadów i zapobiega rozwojowi bakterii, odpowiedzialnych za korozję mikrobiologiczną. Te cechy pozwalają zachować niezmienną wydajność cieplną oraz istotnie wydłużają okres bezawaryjnej pracy układu.

Dzięki zastosowaniu czystego, nietoksycznego glikolu propylenowego, nie stwarza zagrożeń dla życia i środowiska.

Ergolidu nie należy mieszać z innymi mediami (również z wodą), gdyż może to pogorszyć ich właściwości użytkowe.


Właściwości fizyko-chemiczne:
- Gęstość (przy 20°C): 1,038 g / cm3
- pH: 7,5 - 9,5
- Rezerwa alkaliczna, nie niższa niż: 8 cm30,1 n HCL w 20 ml
- Temperatura krystalizacji: nie większa niż -20°C
- Temperatura zestalenia: -25,3°C
- Temperatura wrzenia: 104°C
- Temperatura zapłonu (tygiel otwarty): 132°C
- Przewodnictwo elektryczne: 2600-3700 μs/cm
- Lepkość kinematyczna: 0,1854 cm2/s (przy -10°C); 0,0651 cm2/s (przy 10°C); 0,441 cm2/s (przy 20°C); 0,0164 cm2/s (przy 50°C)
- Prężność par: 11,9 hPa (+20°C); 91,7 hPa (50°C); 283,8 hPa (90°C)
- Ciepło właściwe: 3,38 KJ/kg deg
- Ciepło parowania w temperaturze wrzenia (dot. glikolu): 707 KJ/kg
- Temperatura rozkładu składnika głównego: 250°C
- Rozszerzalność w zakresie temp. od 0°C do 80°C: 5%
- Zawartość glikolu propylenowego: 39%
- Opakowanie: 20 litrów

Cena netto, loco Wrocław lub dowolny oddział Wigmors. Cena ważna na dzień 6-02-2013 r. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny. Zawsze aktualna cena w naszym sklepie internetowym (kliknij przycisk "przejdź do sklepu" na dole strony).
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja grzewcza i ciepłownicza
Wyświetleń: 984