Niezamarzający płyn stosowany do układów chłodniczych, klimatyzacyjnych, tryskaczowych, grzewczych i solarnych oraz pompach ciepła, a zwłaszcza jako chłodziwo w przemyśle spożywczym, wykorzystującym układy chłodzenia przy produkcji przetworów rybnych i mięsnych, mrożonek, wyrobów cukierniczych, lodów, piwa i wszystkich innych napojów.

Ergolid EKO jest niezamarzającym, wodnym roztworem nietoksycznego glikolu propylenowego. Dzięki starannie dobranym składnikom chroni instalację przed korozją, tworzeniem się osadów i zapobiega rozwojowi bakterii, odpowiedzialnych za korozję mikrobiologiczną. Te cechy pozwalają zachować niezmienną wydajność cieplną oraz istotnie wydłużają okres bezawaryjnej pracy układu. Dzięki zastosowaniu czystego, nietoksycznego glikolu propylenowego, nie stwarza zagrożeń dla życia i środowiska. Ergolidu nie należy mieszać z innymi mediami (również z wodą), gdyż może to pogorszyć ich właściwości użytkowe.


Właściwości fizyko-chemiczne:

- Gęstość (w 20 st.C): 1,038 g / cm3
- pH: 7,5 - 9,5
- Rezerwa alkaliczna, nie niższa niż: 8 cm3 0,1 n HCL w 20 ml
- Temperatura krystalizacji: nie wyższa niż -20 st.C
- Temperatura zestalenia: 25,3 st.C
- Temperatura wrzenia: 104 st.C
- Temperatura zapłonu (tygiel otwarty): 132 st.C
- Lepkość kinematyczna: 0,1854 cm2/s (przy -10 st.C); 0,0651 cm2/s (przy +10 st.C); 0,0441 cm2/s (przy +20 st.C); 0,0164 cm2/s (przy +50 st.C)
- Ciepło właściwe: 3,38 KJ/kg deg
- Rozszerzalność w temp. od 0 do 80 st.C: 5%
- Przewodnictwo elektryczne: 2500-3700 μs/cm
- Zawartość glikolu propylenowego: 39%
- Posiada dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie (Aprobatę Techniczną oraz Atest PZH)
- Opakowanie: beczka 120 kg

Glikol propylenowy znalazł się poza klasyfikacją toksyczności oraz nie jest substancją niebezpieczną (wg. załączników nr 1 oraz 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 21 sierpnia 1997 r. w sprawie substancji chemicznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia; Dz.U.Nr.105, poz. 671).

Cena netto, loco Wrocław lub dowolny oddział Wigmors. Cena ważna na dzień 8-03-2016 r. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny. Zawsze aktualna cena w naszym sklepie internetowym.

Przy większych zamówieniach możliwość negocjacji cen.
Do każdej beczki doliczamy kaucję zwrotną 52,00 zł (netto).
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja grzewcza i ciepłownicza
Wyświetleń: 6309