Program Unii Europejskiej „Paszport do eksportu” skierowany jest do polskich firm o dużym potencjale, ale mających niewielkie doświadczenie w eksporcie (mniej niż 30% obrotów).

W ramach programu możliwe jest dofinansowanie pakietu instrumentów mających na celu promocję firmy poza granicami kraju i działania wpływające na wzrost eksportu (wyjazdy na targi, udział w misjach gospodarczych, spotkania z zagranicznymi partnerami, tłumaczenia i druk materiałów promocyjnych, badania marketingowe rynków zagranicznych, wprowadzanie wyrobów, certyfikacja, etc).


Działanie składa się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie programu sporządza się opracowanie dokumentu Planu Rozwoju Eksportu.
Nasze usługi doradcze przy przygotowywaniu Planu Rozwoju Eksportu są dofinansowane do wysokości 80% wydatków kwalifikowalnych (maksymalnie 10 000 zł).

Drugi etap polega na wprowadzeniu w życie Planu Rozwoju Eksportu i pozwala na sfinansowanie wielu działań na rynkach zagranicznych.

Wszystkie wymienione usługi związane z wdrażaniem Planu Rozwoju Eksportu w drugim etapie są dofinansowane do wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych (maksymalnie 200 000 zł). Warunkiem wnioskowania o działania w II etapie jest wykonanie Planu Rozwoju Eksportu (etap I).


Pomagamy w pisaniu wniosków.

Więcej informacji: www.paszportdoeksportu.com lub Info@jmlabus.com
Kategoria: Instalacje i montaż Montaż instalacji chłodniczej
Wyświetleń: 250