Chłodnice typu KS stosowane są w przypadku, gdy temperatura gazów odciąganych z procesu przekracza znacznie 200°C i nie istnieje zagrożenie korozją w wyniku skraplania się par wewnątrz instalacji.

Chłodnice KS działają na zasadzie krzyżowego wymiennika ciepła. Elementy chłodzące w kształcie płaskich rur ułożone są poziomo w komorze chłodnicy. Gorące i zanieczyszczone powietrze odciągane z procesu przepływa pionowo (w górę i w dół) i opływa elementy chłodzące. Czynnikiem chłodzącym jest powietrze w temperaturze otoczenia, przepływające przez elementy chłodzące prostopadle do kierunku przepływu gazu chłodzonego. Powietrze chłodzące tłoczone jest przez wentylatory zainstalowane na zewnątrz komory chłodnicy. Regulacja temperatury na wyjściu z chłodnicy odbywa się poprzez regulację wydatku wentylatorów chłodzących lub też sterowanie ilością pracujących wentylatorów.

W leju zsypowym następuje rozprężenie gazu chłodzonego i zmiana kierunku przepływu o 180°, przez co cięższe frakcje pyłów opadają na dno leja, gdzie odbierane są przez przenośnik ślimakowy ze śluzą celkową lub śluzą dwuklapową. W ten sposób chłodnica działa jednocześnie jako separator wstępny.


Podstawowe dane techniczne:

Maksymalna temperatura na wlocie do chłodnicy:550°C
Wielkości:10 000 ÷ 250 000 Nm3/h
Powierzchnia wymiany ciepła:100 ÷ 1 800 m2

Charakterystyka / opcje:

o w skład jednostki fukcjonalnej wchodzą: hauba wlotowa (opcjonalnie z systemem oczyszczania elementów chłodzących), komora chłodnicy z zainstalowanymi elementami chłodzącymi i wentylatorami nadmuchowymi, lej zsypowy z konstrukcją wsporczą i urządzeniami do usuwania pyłu;
o modułowa konstrukcja, cztery wielkości pojedyńczego modułu;
o szczelna, w pełni spawana obudowa z blach stalowych;
o elementy chłodzące wykonane z stali niestopowej lub kwasoodpornej, w zależności od temperatury i warunków procesowych;
o możliwa zabudowa dwupoziomowa;
o wykonania dla pyłów i gazów szczególnie agresywnych;
o możliwość odzysku ciepła z procesu;
Zalety:

o produkt w pełni konfigurowalny, co umożliwia dokładne dopasowanie wyrobu do potrzeb klienta;
o zwarta kontrukcja (= oszczędność miejsca), dostosowana do ciężkich warunków przemysłowych;
o w pełni automatyczna i bezobsługowa praca;
o szybki montaż i uruchomienie;
o łatwa i szybka wymiana worków elementów chłodzących;
o łączy funkcje chłodnicy, separatora wstępnego i rekuperatora.

Szczegóły oferty na naszej stronie www.
Kategoria: Chłodnice Chłodnice
Wyświetleń: 1408