Firma specjalizuje się w czyszczeniu wentylacji,dezynfekcj czynnoŚci te sĄ nieodzownym elementem bezpieczeństwa sanitarnego i przeciwpożarowego. Firma wykonuje te czynnoŚci sprawdzonymi technikami tj.: ręcznie, mechanicznie i chemicznie; posługujemy się Środkami chemicznymi za zgodĄ PZH. Każdy z elementów wentylacji jest gruntownie czyszczony. Montaż dekli rewizyjnych jest czynnoŚciĄ koniecznĄ, aby móc wykonać czyszczenie wentylacji od Środka. Dekle rewizyjne sĄ integralnĄ częŚciĄ kanałów wentylacyjnych, iloŚć dekli do wycięcia jest ustalana indywidualnie w zależnoŚci od rodzaju i przekroju instalacji. Po skończonych pracach otrzymacie państwo pełnĄ dokumentacje zweryfikowanĄ przeglĄdem przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w przypadku przeprowadzonej dezynfekcji przez odpowiednie instytucje sanitarne. JesteŚmy dostępni na terenie całej Polski przez 24 godziny na dobę.-dojazdy gratis
Kategoria: Klimatory
Wyświetleń: 651