Pompy helikoidalne napędzane nowoczesnymi silnikami spalinowymi wysokoprężnymi o bardzo dobrych parametrach eksploatacyjnych przeznaczone są do przetłaczania wody czystej lub zamulonej, zawierającej niewielkie ilości zanieczyszczeń stałych. Agregaty są montowane na ramie lub przyczepie dostosowanej do poruszania się po drogach publicznych. Agregaty te występują również z silnikiem elektrycznym.

ZASTOSOWANIE

usuwanie skutków powodzi
systemy melioracji
gospodarstwa rybackie
rolnictwo (do nawadniania i odwadniania)
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wyświetleń: 1515