Jesteśmy firmą zajmującą się świadczeniem usług w zakresie wykonywania zewnętrznych sieci sanitarnych nowoczesnymi metodami bezwykopowymi. Nasza oferta obejmuje kompleksowe wykonanie przejść pod różnego rodzaju przeszkodami terenowymi, np.: drogami, rzekami, terenami leśnymi, w terenach silnie zurbanizowanych, w terenach o wysokim poziomie wód gruntowych - w technologii Horyzontalnego Przewiertu Sterowanego (HDD) lub przecisku.
Zalety zastosowania technologii horyzontalnych przewiertów sterowanych są następujące:
• uniknięcie ograniczenia ruchu przy przekraczaniu szlaków komunikacyjnych, dróg i chodników,
• eliminuje naruszanie brzegów rzek oraz wałów przeciwpowodziowych,
• redukcja do minimum ingerencji w środowisko naturalne,
• przy zastosowaniu technologii bezwykopowej nie ma potrzeby przeprowadzania nieraz bardzo kosztownej wymiany gruntu i naprawy nawierzchni (jak przy metodach tradycyjnych),
• brak konieczności odwodnienia wykopów liniowych,
• krótki czas realizacji przewiertu,
• niejednokrotnie jest jedyną metodą pozwalającą na ułożenie instalacji podziemnej, nie wymaga bowiem dostępu do powierzchni, pod którą prowadzony jest przewiert. Ma to szczególne znaczenie w terenach silnie zurbanizowanych, dużych skrzyżowaniach, chronionych terenach zielonych czy nasyconych infrastrukturą terenach przemysłowych.
Podejmujemy się realizacji przewiertów dla sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, energetycznych i telekomunikacyjnych powiązanych z zabudową :
• rur stalowych w zakresie średnic do DN 320 mm
• rur PE w zakresie średnic do DN 400 mm
• długościach jednostkowych przewiertu do 300 mb
Własny, specjalistyczny sprzęt oraz wykwalifikowana kadra inżynierska i wyszkoleni pracownicy z długim stażem i doświadczeniem, zapewniają samodzielne wykonanie przedmiotowego zakresu robot oraz gwarantują ich najwyższą jakość. Każde zadanie poprzedzone jest niezobowiązującą wizytą na miejscu robót, podczas której służymy fachowym i rzetelnym doradztwem.
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wyświetleń: 572