NEVASTANE AW są przeznaczone do ogólnego stosowania w przemyśle rolno-spożywczym oraz w każdym innym przemyśle, w którym wymagane są oleje dopuszczone do przypadkowego kontaktu z żywnością.

Ich specjalna formuła, na bazie olejów parafinowych i wybranych dodatków, zapewnia urządzeniom wysoki poziom ochrony nawet w wysokich temperaturach i przy dużych obciążeniach.

NEVASTANE AW podwyższają trwałość urządzeń, co pozwala zmniejszyć ryzyko skażenia i zanieczyszczenia zgodnie z wymogami systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System).

NEVASTANE AW posiadają homologację NSF-USDA-H1.

Skład olejów jest zgodny z amerykańskimi przepisami FDA 21 CFR 178.3570, dotyczącymi dopuszczenia do przypadkowego kontaktu z żywnością.

Zastosowanie Zalety
Instalacje hydrauliczne wysokociśnieniowe Właściwości przeciwzużyciowe
Sprężarki śrubowe Ochrona przeciwrdzewna i przed utlenianiem
Łożyska pracujące; wolno i szybkoobrotowe Nie tworzy piany
Smarowanie mgła olejową ( AW 22 i AW 32 ) Kompatybilny z uszczelnieniami i elastomerami
Przekładnie zębate stożkowe Wydłużenie okresów między kolejnymi operacjami wymiany oleju>

Standardowe parametry
Klasa lepkości ISO 22 32 46 68
Klasa lepkości SAE 5W 10W 20 20
Nr rejestru NSF-USDA-H1 123142 123522 123144 123525
Wygląd ß - Ciecz jasna i przejrzysta - à

Barwa, ASTM D-1500 0,5 0,5 0,5 0,5
Lepkość kinematyczna
w temp. 40ºC, mm²/s - NF EN ISO 3104 22 32 46 68
Lepkość kinematyczna
w temp.100ºC, mm²/s - NF EN ISO 3104 4,2 5,8 7,0 9,0
Wskaźnik lepkości 86 95 107 100
Temperatura zapłonu
w tyglu otwartym (ºC), ISO 2592 188 210 210 210
Temperatura palenia (ºC), ISO 2592 218 229 246 246
Temperatura płynięcia (ºC) ISO 3016 -21 -19 -12 -12
Gęstość kg/m 3, 15 ° C, ISO 12185 865 868 846 871

*Poprzednio dopuszczony zgodnie z przepisami USDA 1998 H-1 pod nazwą Nevastane 20 AW i 30 AW.

Nr rejestru NSF – USDA – H1: (ISO 46) 123526, (ISO 100) 123527

Olej używany zgodnie z zaleceniami i do celów, do jakich został przeznaczony, nie jest niebezpieczny. Państwa doradca handlowy posiada kartę danych bezpieczeństwa zgodną z przepisami obowiązującymi w UE
Kategoria: Czynniki, oleje, środki chemiczne Środki do wykrywania nieszczelności
Wyświetleń: 1456