Gość: oddech
2010-03-25 00:13
wylot wentylacji podziemnego garażu na ok.300 samochodów pod moim domem
Mam pytanie czy wylot wentylacji podziemnego parkingu na ok. 300 samochodów może wychodzić kilkanaście metrów od mojego domu na poziomie piwnic. Czy mogę się jakoś bronić?
Gość: gosc
2010-03-25 16:28
Re: wylot wentylacji podziemnego garażu na ok.300 samochodów pod moim domem
Zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690
art 152

pkt 5. Powietrze wywiewane z budynków lub pomieszczeń, zanieczyszczone w stopniu przekraczającym wymagania określone w przepisach odrębnych, dotyczących dopuszczalnych rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających powietrze zewnętrzne, powinno być oczyszczone przed wprowadzeniem do atmosfery.

pkt 6. Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w miejscach umożliwiających odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrożenia zdrowia użytkowników budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wpływu na budynek.

pkt 8. Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko za zgodą i na warunkach określonych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Gość: Witek
2010-03-26 07:56
Re: wylot wentylacji podziemnego garażu na ok.300 samochodów pod moim domem
Jak zwykle teraz co jak się zinterpretuje: z podobnego tematu:
9. Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku, pod warunkiem że:
1) powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów oraz zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia,
2) przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10 m lub bez okien w odległości co najmniej 8 m,
3) okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a poniżej lub powyżej wyrzutni - co najmniej 2 m,
4) czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia, w odległości co najmniej 1,5 m.

Czy pod punkt 1 podciąga się wywiew powietrza z garażu w tym awaryjny? Jak dla mnie ze względu na CO tak lecz słyszałem głos projektanta że CO to nie dotyczy. Poczatkujący jestem.