Gość: Morales
2007-09-20 00:00
wydatek wody chłodzącej absorber agregatu LiBr
Potrzebny mi jest wydatek wody chłodzącej absorber w agregacie bromolitowym na 1KW mocy cieplnej absorbera. Za jakąkolwiek pomoc z góry dziękuje
Gość: KS
2007-09-20 00:00
Re:wydatek wody chłodzącej absorber agregatu LiBr
Strumień masy wody chłodzącej policz ze wzoru:
m = Q / (cp*deltaT),
gdzie: m - strumień masy wody chłodzącej, kg/s
Q - moc cieplna absorbera (którą ma odebrać woda chłodząca), kW
cp - ciepło właściwe wody (można przyjąć, że jest stałe i wynosi 4,19 kJ/kg*K
deltaT - założony przyrost temperatury wody, K
Wydatek wody chłodzącej zależy od przyrostu temperatury wody chłodzącej absorber
Gość: Morales
2007-09-21 00:00
Re:wydatek wody chłodzącej absorber agregatu LiBr
Wielkie dzięki KS za pomoc.